Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Adapters > B Wireless Adapters
Sản phẩm
B Wireless Adapters
B Wireless Adapters
B Wireless Adapter chạy trên nền chuẩn 802.11b của IEEE cho mạng LAN không dây, cung cấp tốc độ dữ liệu truyền lên đến 11 Mbps.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ