Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Powerline and Coax > Powerline Ethernet Adapters
Sản phẩm
Powerline Ethernet Adapters
Powerline Ethernet Adapters
Sử dụng bất kỳ ổ cắm điện hoặc cáp để kết nối mạng và chia sẻ Internet băng thông rộng, dữ liệu và máy in với máy tính tại các phòng khác nhau mà không cần cáp với tốc độ 14, 85 hay 200 Mbps. Kết nối máy tính, game console, Slingbox hay các thiết bị lưu trữ mạng đến Internet băng thông rộng nhanh chóng và dễ dàng.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
Powerline HD ethernet adapter
HDX101 » 
Powerline HD network kit
HDXB101 » 
Poweline HD plus ethernet adapter kit
HDXB111 » 
Powerline AV ethernet adapter
XAV101 » 
Powerline AV 200 adapter
XAV2001 » 
Powerline AV+ 200 adapter
XAV2501 » 
Powerline AV ethernet adapter kit
XAVB101 » 
Powerline AV adapter kit with ethernet switch
XAVB1004 » 
Powerline AV 200 adapter
XAVB2001 » 
Wall-plugged ethernet bridge
XE102 » 
85 Mbps powerline network adapter
XE103 » 
85 Mbps powerline network adapter kit
XE103G » 
85 Mbps powerline 4-Port ethernet adapter
XE104 » 
85 Mbps powerline ethernet switch kit
XEB1004 » 
Space saving powerline network extender
XEPS103 » 
Space-saving powerline network kit
XEPSB1001 » 
Powerline AV+ 200 ultra adapter kit
XAVB2501 » 
Powerline AV 500 adapter kit
XAVB5001 » 
Powerline AV+ 500 adapter kit
XAVB5501 » 
85 Mbps powerline network adapter
XET1001 » 
85 Mbps powerline network adapter kit
XETB1001 » 
Xbox 360 Internet Connection Kit
XETB10GM » 
Powerline AV 200 Wireless-N Extender Kit
XAVNB2001 » 
Powerline AV 200 Wireless-N Extender
XAVN2001 » 
Powerline AV+ 500 Adapter
XAV5501 » 
Powerline AV 500 Adapter
XAV5001 » 
Powerline AV Adapter and Ethernet Switch
XAV1004 » 
Internet adapter for home theater
XAVB5004 » 
Powerline AV+ 200 adapter kit
XAVB1501 » 
4-PORT POWERLINE AV 500 ADAPTER
XAV5004 » 
N300 WIRELESS ROUTER + BUILT-IN POWERLINE AV
WNXR2000 » 
POWERLINE AV 200 MINI ADAPTER KIT
XAVB1101 » 
POWERLINE AV 200 NANO ADAPTER KIT
XAVB2101 » 
POWERLINE AV 200 MINI ADAPTER
XAV1101 » 
Bộ chuyển đổi Internet cho các thiết bị giải trí gia đình
XAVB1004 » 
Thiết bị chuyển đổi tín hiệu mạng trên đường dây điện AV+ 200 Nano
XAVB1601 » 
POWERLINE AV 200 NANO ADAPTER XAV2101
XAV2101 » 
POWERLINE NANO 500 SET - XAVB5101
XAVB5101 » 
POWERLINE AV+ 500 NANO SET XAVB5601
XAVB5601 »