Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Routers and Gateways > 3G / Femtocells
Sản phẩm
3G / Femtocells
3G / Femtocells
Femtocell Voice Gateway thật quyền lực trong lĩnh vực mạng có dây cũng như không dây. Là sản phẩm bảy trong một, nó bao gồm thiết bị bắt sóng điện thoại di động, ADSL2+ Modem, Router, 10/100 Wired LAN Switch, 802.11g Wireless Access Point, Voice over IP (VoIP), và tường lửa SPI kép.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
3G Femtocell
MF100H »