Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Routers and Gateways > DSL Gateways
Sản phẩm
DSL Gateways
DSL Gateways
Với ADSL, ADSL2+ & VDSL2 gateway, khách hàng sẽ thỏa mãn với các sản phẩm hiệu suất cao, cung cấp dữ liệu và gói dịch vụ thoại và vô số lựa chọn mạng LAN khác. Dễ dàng cài đặt, sử dụng và duy trì. Hỗ trợ điều khiển dịch vụ mạng và các tính năng. Tích hợp với các tùy chỉnh và tính năng cho các dịch vụ sáng tạo, các nền tảng quản lý mạng, dòng sản phẩm này có hiệu suất, bảo mật, kết nối và quản lý bạn cần để có chất lượng dịch vụ tối ưu và tiết kiệm tài chính.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
Wireless-G router with built-in DSL modem
DG834Gv5 » 
Wireless-N 300 modem router and USB adapter kit
DGNB2100 » 
RangeMax dual band wireless-N DSL gateway
DGND3300 » 
ADSL2+ voice gateway with 802.11N wireless, four 10/100 ports, USB2.0 host and two voice lines
DVG834N » 
VDSL2 voice gateway with 802.11N wireless, 4-Port 10/100 LAN and CAT-IQ DECT
VVG2000 » 
ADSL2+ / GigE DUAL WAN 802.11n DIGITAL HOME HUB
DHH1000 » 
VDSL2 / GigE DUAL WAN 802.11n VOICE GATEWAY
VEVG3700 » 
ADSL-2+ Gateway w/802.11n WiFi Advanced Self Diagnostics, Multi-User Networking DGN2250
DGN2250 »