Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Routers and Gateways > DSL Modems
Sản phẩm
DSL Modems
DSL Modems
Với ADSL, ADSL2+ & VDSL2 modem, khách hàng sẽ thỏa mãn với các sản phẩm hiệu suất cao, cung cấp dữ liệu và gói dịch vụ thoại với tốc độ Fast Ethernet hoặc Gigabit Ethernet. Dễ dàng cài đặt, sử dụng và duy trì. Hỗ trợ điều khiển dịch vụ mạng và các tính năng. Tích hợp với các tùy chỉnh và tính năng cho các dịch vụ sáng tạo, các nền tảng quản lý mạng, dòng sản phẩm này có hiệu suất, bảo mật, kết nối và quản lý bạn cần để có chất lượng dịch vụ tối ưu và tiết kiệm tài chính.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
RangeMax wireless-N router with built-in DSL modem
DG834Nv2 » 
Broadband DSL modem
DM111P » 
Broadband ADSL2+ Modem
DM111PSP » 
ADSL2+ Self Diagnostic Modem Compact, Manageable, IPv6 Capable DM200
DM200 » 
D6200 WiFi Modem Router
D6200 »