Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Routers and Gateways > Fast Ethernet Routers & Gateways
Sản phẩm
Fast Ethernet Routers & Gateways
Fast Ethernet Routers & Gateways
Với Fast Ethernet gateway, khách hàng sẽ thỏa mãn với các sản phẩm hiệu suất cao, cung cấp dữ liệu và gói dịch vụ thoại và vô số lựa chọn mạng LAN khác qua Cable Modem. Dễ dàng cắm vào ADSL, VDSL, PON, Cable Modem, Ethernet hoặc dịch vụ DS-1, cài đặt, sử dụng và duy trì. Hỗ trợ điều khiển dịch vụ mạng và các tính năng. Tích hợp với các tùy chỉnh và tính năng cho các dịch vụ sáng tạo, các nền tảng quản lý mạng, dòng sản phẩm này có hiệu suất, bảo mật, kết nối và quản lý bạn cần để có chất lượng dịch vụ tối ưu và tiết kiệm tài chính.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
Wireless-N router and USB adapter kit
WNB2100 » 
Wireless-N 300 router
WNR2000 » 
RangeMax dual band wireless-N router
WNDR3300 » 
RangeMax wireless-N gigabit router
WNR3500 » 
Wireless-G router
WGR614 » 
N600 Wireless Dual Band Router
WNDR3400 »