Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Routers and Gateways > Gigabit Ethernet Routers & Gateways
Sản phẩm
Gigabit Ethernet Routers & Gateways
Gigabit Ethernet Routers & Gateways
Với Gigabit Ethernet gateway, khách hàng sẽ thỏa mãn với các sản phẩm hiệu suất cao, cung cấp dữ liệu và gói dịch vụ thoại và vô số lựa chọn mạng LAN khác qua Cable Modem. Dễ dàng cắm vào ADSL, VDSL, PON, Cable Modem, Ethernet hoặc dịch vụ DS-1, cài đặt, sử dụng và duy trì. Hỗ trợ điều khiển dịch vụ mạng và các tính năng. Tích hợp với các tùy chỉnh và tính năng cho các dịch vụ sáng tạo, các nền tảng quản lý mạng, dòng sản phẩm này có hiệu suất, bảo mật, kết nối và quản lý bạn cần để có chất lượng dịch vụ tối ưu và tiết kiệm tài chính.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
RangeMax dual band wireless-N gigabit router
WNDR3700 » 
RangeMax wireless-N gigabit router
WNR3500 » 
RangeMax wireless-N gigabit router with USB
WNR3500L » 
GigE WAN voice gateway with 802.11N wireless
EVG2000 » 
N750 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER
WNDR4000 » 
N900 Wireless Dual Band Gigabit Router
WNDR4500 » 
Media Storage Router WNDR4700
WNDR4700 » 
CENTRIA WNDR4700/4720
WNDR4700/4720 » 
N750 Wireless Dual Band Gigabit Router — Premium Edition
WNDR4300 »