Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Software > Network Management Software
Sản phẩm
Network Management Software
Network Management Software
Phần mềm Network Management giúp cấu hình, quản lý và chẩn đoán các mạng lưới, đảm bảo cung cấp dữ liệu và các dịch vụ theo cách có hiệu quả kịp thời, đáng tin cậy với chi phí thấp. Nó hoạt động với các thiết bị quản lý sử dụng kỹ thuật tiêu chuẩn Simple Network Management Protocol (SNMP), chẳng hạn như switch lớp 2, lớp 3, các access point không dây, router truyền thống, máy chủ và máy in.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ProSafe network management system
NMS100 » 
ProSafe Network Management System
NMS200 »