Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > NETGEAR Stora
Sản phẩm
NETGEAR Stora
NETGEAR Stora
Thiết bị lưu trữ mạng gia đình đã trở nên toàn diện và dễ hiểu. Netgear Stora cho phép bạn lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ âm nhạc, phim ảnh, hình ảnh và các dữ liệu trên bất kỳ thiết bị nào trong mạng gia đình và qua Internet. Nghe các bộ sưu tập nhạc của bạn trong khi đi du lịch. Chia sẻ một album ảnh riêng với gia đình và bạn bè. Up ảnh lên Facebook dễ dàng. Tự động sao lưu từ PC và máy Mac trong nhà của bạn để không lo lắng về việc mất dữ liệu. Netgear Stora thậm chí hỗ trợ một ổ đĩa cứng thứ hai nhằm đảm bảo độ tin cậy cao hơn, ngay cả đối với những tài sản kỹ thuật số không thể thay thế. Giải phóng sức mạnh của mạng gia đình của bạn với Stora.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
NETGEAR Stora
MS2110 » 
Home media network storage (1 X 2 TB)
MS2120 » 
Home media network storage (diskless)
MS2000 » 
ReadyNAS Surveillance License- One camera - RNNVR01L-10000S
RNNVR01L-10000S » 
ReadyNAS Surveillance License- Two camera - RNNVR02L-10000S
RNNVR02L-10000S » 
ReadyNAS Surveillance License- Four camera - RNNVR04L-10000S
RNNVR04L-10000S »