Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > Ready Data Family
Sản phẩm
Ready Data Family
Ready Data Family
ReadyDATA là 1 sản phẩm lưu trữ mà không có chi phí và độ phức tạp của các dịch vụ doanh nghiệp truyền thống. Các ReadyDATA có thể lưu trữ tới 180TB dữ liệu, hỗ trợ cho các ổ đĩa SATA, SAS và SSD.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyDATA 2U Expansion Chassis
EDA2000 » 
ReadyDATA 4U Expansion Chassis
EDA4000 » 
ReadyDATA 5200 (diskless)
RD5200 » 
ReadyDATA 5200 12TB SATA Bundle (12x1TB)
RD521210 » 
ReadyDATA 516 (diskless)
RDD516 »