Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > ReadyNAS 2100
Sản phẩm
ReadyNAS 2100
ReadyNAS 2100
Kết hợp chia sẻ tập tin và lưu trữ ứng dụng trong một hệ thống và tăng gấp đôi mật độ rack. 2100 hỗ trợ cả NAS và SAN đồng thời nhằm tăng sự linh hoạt và dễ dàng trong việc sao lưu dữ liệu vào đĩa và các môi trường máy chủ ảo hóa cho dù bạn đang làm hôm nay hoặc lên kế hoạch cho tương lai!
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS 2100 4 TB advanced network storage (4x 1000 GB)
RNRX4410 » 
ReadyNAS 2100 8 TB advanced network storage (4x 2000 GB)
RNRX4420 » 
ReadyNAS 2100 2 TB advanced network storage (4x 500 GB)
RNRX4450 » 
READYNAS™ 2100 12TB ADVANCED NETWORK STORAGE (4 X 3TB)
RNRX4430 » 
ReadyNAS 2120 1U 4-Bay 4x1TB Enterprise Drive
RN21241E » 
ReadyNAS 2120 1U 4-Bay 4x2TB Desktop Drive
RN21242D » 
ReadyNAS 2120 1U 4-Bay 4x2TB Enterprise Drive
RN21242E » 
ReadyNAS 2120 1U 4-Bay 4x3TB Enterprise Drive
RN21243E » 
ReadyNAS 2120 1U 4-Bay 4x4TB Enterprise Drive
RN21244E » 
ReadyNAS 2120 1U 4-Bay Diskless
RN2120 » 
ReadyNAS 2120 1U 4-Bay 4x1TB Desktop Drive
RN21241D »