Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > ReadyNAS 3100
Sản phẩm
ReadyNAS 3100
ReadyNAS 3100
ReadyNAS 3100 mang đến một giải pháp cấp doanh nghiệp chi phí thấp cho các công ty nhỏ để lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu. Thiết kế NAS và SAN chia sẻ dữ liệu trên hệ nền ảo hóa một cách linh hoạt. Giải quyết các vấn đề về máy chủ ảo, sao chép dữ liệu và sao lưu đĩa mà không bị mất độ tin cậy và hiệu suất; xây dựng các tùy chọn truy cập từ xa hoặc tự động lưu trữ.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS 3100 4TB network storage system
RNRP4410 » 
ReadyNAS 3100 8TB network storage system
RNRP4420 » 
READYNAS 3100 12 TB NETWORK STORAGE SYSTEM
RNRP4430 » 
READYNAS 3100 DISKLESS STORAGE SYSTEM
RNRP0000 » 
ReadyNAS 312 2-Bay, Diskless
RN31200 » 
ReadyNAS 312 2-Bay, 1x1TB Desktop Drive
RN31211D » 
ReadyNAS 312 2-Bay, 1x1TB Desktop Drive
RN31212D » 
ReadyNAS 312 2-Bay, 1x1TB Desktop Drive
RN31221D » 
ReadyNAS 312 2-Bay, 1x1TB Desktop Drive
RN31221E » 
ReadyNAS 312 2-Bay, Diskless
RN31200 » 
ReadyNAS 312 2-Bay, 1x1TB Desktop Drive
RN31211D » 
ReadyNAS 312 2-Bay, 1x1TB Desktop Drive
RN31212D » 
ReadyNAS 312 2-Bay, 1x1TB Desktop Drive
RN31221E » 
ReadyNAS 312 2-Bay, 1x1TB Desktop Drive
RN31221D »