Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > ReadyNAS Duo
Sản phẩm
ReadyNAS Duo
ReadyNAS Duo
ReadyNAS Duo hoàn hảo cho ngôi nhà hơn máy tính. Không giống như một ổ đĩa USB, ReadyNAS kết nối được vào mạng và đồng thời được truy cập bởi tất cả các máy tính Windows hoặc Macintosh. Sản phẩm Netgear ReadyNAS Duo được bảo hành 3 năm phần cứng.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS Duo (Diskless)
RND2000 » 
ReadyNAS Duo (1X 1000GB)
RND2110 » 
ReadyNAS Duo (1X 2000GB)
RND2120 » 
ReadyNAS Duo (1X 500GB)
RND2150 » 
ReadyNAS Duo (2X 1000 GB)
RND2210 » 
ReadyNAS Duo (2TB: 2 X 1TB)
RND2220 »