Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > ReadyNAS NV+
Sản phẩm
ReadyNAS NV+
ReadyNAS NV+
Được xuất xưởng với công nghệ trước đó dành riêng cho các máy chủ cao cấp (RAID, Gigabit Ethernet, hệ thống giám sát liên tục và khả năng sao lưu), ReadyNAS NV+ mang lại công nghệ cấp doanh nghiệp với giá cả hợp lý. ReadyNAS NV+ bảo đảm dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ bị mất vì lỗi phần cứng. Netgear ReadyNAS được bảo hành 5 năm về phần cứng. Các thiết bị ReadyNAS được bán vào sau ngày 21 tháng 8 năm 2007.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS NV+ 4-Bay Gigabit desktop network storage (No Disk)
RND4000 » 
ReadyNAS NV+ 2TB Gigabit desktop network storage (2X 1000GB)
RND4210 » 
ReadyNAS NV+ 4TB Gigabit desktop network storage (4X 1000GB)
RND4410 » 
ReadyNAS NV+ 2TB Gigabit desktop network storage (4X 500 GB)
RND4450 » 
ReadyNAS NV+ (4TB: 2 X 1TB)
RND4220 »