Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > ReadyNAS NVX
Sản phẩm
ReadyNAS NVX
ReadyNAS NVX
Kết hợp chia sẻ tập tin và lưu trữ ứng dụng trong một thiết bị và giảm một nửa nhu cầu lưu trữ mạng của bạn. NVX hỗ trợ cả NAS và SAN đồng thời nhằm tăng sự linh hoạt và dễ dàng trong sao lưu dữ liệu vào đĩa và các máy chủ ảo hóa, cho dù bạn đang làm hôm nay hoặc lên kế hoạch cho tương lai. Với hiệu suất nhanh nhất trên thị trường, bạn có thể thực hiện nhiều hơn trong thời gian ít hơn!
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS NVX 2 TB dual gigabit desktop network storage
RNDX4210 » 
ReadyNAS NVX 1 TB dual gigabit desktop network storage
RNDX4250 » 
ReadyNAS NVX 4 TB dual gigabit desktop network storage
RNDX4410 » 
ReadyNAS NVX 8TB dual gigabit desktop network storage
RNDX4420 » 
ReadyNAS NVX diskless desktop network storage
RNDX4000 » 
READYNAS™ 2100 4TB ADVANCED NETWORK STORAGE (4 X 1TB) - RNDX4410D
RNDX4410D » 
READYNAS™ 2100 8TB ADVANCED NETWORK STORAGE (4 X 2TB) - RNDX4420D
RNDX4420D » 
READYNAS™ 2100 12TB ADVANCED NETWORK STORAGE (4 X 3TB) - RNDX4430D
RNDX4430D »