Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > ReadyNAS Pro
Sản phẩm
ReadyNAS Pro
ReadyNAS Pro
ReadyNAS® Pro là thiết bị lưu trữ mạng 6-bay để bàn được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhóm và văn phòng nhỏ, ReadyNAS Pro dẫn đầu về hiệu suất, dễ sử dụng, và các tính năng mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ hỗ trợ 6 kênh SATA và bộ nhớ lên đến 12Tb. Thiết bị lưu trữ 6-bay gigabit được xây dựng để hỗ trợ đồng thời chia sẻ tập tin giữa các hệ điều hành khác nhau và máy chủ ảo hóa. ReadyNAS Pro có các tính năng cho máy chủ cao cấp bao gồm RAID cấp 0, 1, 5, 6 và Auto-Expandable X-RAID2 để bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, lưu trữ dự phòng, sao lưu trực tuyến, nhân rộng và truy cập từ xa an toàn,. Để đảm bảo lưu trữ dữ liệu luôn sắn sàng, ReadyNAS Pro cung cấp các cổng Dual Gigabit Ethernet dự phòng với tính năng failover.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS Pro business edition 3TB NAS (3X 1000 GB)
RNDP6310 » 
ReadyNAS Pro business edition 1.5TB NAS (3X 500GB)
RNDP6350 » 
ReadyNAS Pro business edition 6TB NAS (6X 1000GB)
RNDP6610 » 
ReadyNAS Pro business edition 12TB NAS (6X 2 TB)
RNDP6620 » 
ReadyNAS Pro (Diskless)
RNDP6000 » 
ReadyNAS® Pro 6, 12TB unified storage system
RNDP6620-200 » 
ReadyNAS® Pro 6, 6TB unified storage system
RNDP6610-200 » 
ReadyNAS® Pro 6, 3TB unified storage system
RNDP6310-200 » 
ReadyNAS® Pro 4, 8TB unified storage system
RNDP4420 » 
ReadyNAS® Pro 4, 4TB unified storage system
RNDP4410 » 
ReadyNAS® Pro 2, 4TB unified storage system
RNDP2220 » 
ReadyNAS® Pro 2, 2TB unified storage system
RNDP2210 » 
ReadyNAS Ultra 2 Plus (Diskless)
RNDP200U » 
ReadyNAS® Pro 2, 6TB Unified Storage System
RNDP2230 » 
ReadyNAS® Pro 4, 12TB Unified Storage System
RNDP4430 » 
ReadyNAS® Pro 6, 18TB Unified Storage System
RNDP6630-200 » 
ReadyNAS® Pro 2 System, Diskless - RNDP2000-100NAS
RNDP2000-100NAS » 
ReadyNAS® Pro 2, 2TB Unified Storage System - RNDP2230D
RNDP2230D » 
ReadyNAS® Pro 2, 4TB Unified Storage System - RNDP2220D
RNDP2220D » 
ReadyNAS® Pro 2, 6TB Unified Storage System - RNDP2230D
RNDP2230D » 
ReadyNAS® Pro 4, 4TB Unified Storage System - RNDP4410D
RNDP4410D » 
ReadyNAS® Pro 4, 8TB Unified Storage System - RNDP4420D
RNDP4420D » 
ReadyNAS® Pro 4, 12TB Unified Storage System - RNDP4430D
RNDP4430D » 
ReadyNAS® Pro 6, 6TB Unified Storage System - RNDP6610D-200
RNDP6610D-200 » 
ReadyNAS® Pro 6, 12TB Unified Storage System - RNDP6620D-200
RNDP6620D-200 » 
ReadyNAS® Pro 6, 18TB Unified Storage System - RNDP6630D-200
RNDP6630D-200 » 
ReadyNAS 716x 6-Bay, Diskless
RN716 »