Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > ReadyNAS Pro Pioneer Edition
Sản phẩm
ReadyNAS Pro Pioneer Edition
ReadyNAS Pro Pioneer Edition
ReadyNAS™ Pro Pioneer Edition được thiết kế cho người dùng cần lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ các phương tiện thông tin và dữ liệu. Nén và lưu trữ tất cả các phim của bạn với chất lượng cao nhất. Truyền video HD 1080p đến các địa điểm khác nhau dễ dàng. Lưu trữ hình ảnh và video đến các trang web, sao lưu trực tuyến hoăc các ReadyNAS khác. ReadyNAS add-on cho phép bạn xây dựng hệ thống âm thanh với các tùy chỉnh riêng, điều khiển qua mạng không dây và để bạn bè của bạn truy cập vào mà không bao giờ phải bật máy tính! Pro Pioneer Edition có các tính năng phần cứng cao như RAID 0, 1, 5, 6 và Auto-Expandable X-RAID2, cổng dual gigabit Ethernet và giám sát hệ thống nâng cao, nhưng không cần cài đặt bảo mật nâng cao, đơn giản hóa việc cài đặt và quản lý.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS Pro pioneer edition
RNDP600E »