Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Storage > ReadyNAS Ultra
Sản phẩm
ReadyNAS Ultra
ReadyNAS Ultra
Các dòng sản phẩm NETGEAR ReadyNAS Ultra cung cấp năng lượng cần thiết để chạy ứng dụng quan trọng và linh hoạt hơn trong việc lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ các bộ sưu tập đa phương tiện quý giá của bạn.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS Ultra 4 (Diskless)
RNDU4000 » 
ReadyNAS Ultra 4 (4TB: 2 X 2TB)
RNDU4220 » 
ReadyNAS Ultra 6 (Diskless)
RNDU6000 » 
ReadyNAS Ultra 6 (6TB: 3 X 2TB)
RNDU6320 » 
ReadyNAS ultra 2 (4TB: 2x2TB)
RNDU2220 » 
ReadyNAS Ultra 2 (2TB: 1x2TB)
RNDU2120 » 
ReadyNAS Ultra 2 (Diskless)
RNDU2000 » 
ReadyNAS Ultra 4 Plus (Diskless)
RNDP400U »