Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Advanced Smart Switches
Sản phẩm
Advanced Smart Switches
Advanced Smart Switches
NETGEAR ProSafe Advanced Smart Switches được thiết kế dành riêng cho hệ thống mạng đang phát triển (50-200 node) và cung cấp những tính năng vốn dành cho các switch cao cấp, mà không cần chi phí bổ sung. Được thiết kế bảo mật mạnh mẽ (ACL, 802.1x), quản lý đường truyền (QoS, Auto Voice VLAN Layer 3-4) và Rapid Spanning Tree, thiết bị switch toàn quyền quản lý này bao gồm những tính năng phong phú, dễ dàng quản lý và đáng tin cậy với giá cả phải chăng,. Giao diện web thân thiện của ProSafe Control Center cho phép quản lý một cách đơn giản nhưng toàn diện.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ProSafe 24-Port 10/100 smart switch with 4 gigabit ports and 24 POE ports
FS728TP » 
ProSafe 24-Port 10/100 stackable smart switch + 4 gigabit ports
FS728TS » 
ProSafe 48-Port 10/100 stackable smart switch with 4 gigabit ports and 24 port POE
FS752TPS » 
ProSafe 48-Port 10/100 stackable smart switch + 4 gigabit ports
FS752TS » 
ProSafe 8-Port gigabit smart switch
GS108T » 
ProSafe 24-Port gigabit smart switch with advanced features
GS724AT » 
ProSafe 24-Port 10/100/1000 smart POE switch
GS724TP » 
ProSafe 24-Port gigabit smart switches with static routing
GS724TR » 
ProSafe 24-Port gigabit stackable smart switch
GS724TS » 
ProSafe 48-Port gigabit smart switch with advanced features
GS748AT » 
ProSafe 48-Port gigabit smart switch
GS748T » 
ProSafe 48-Port 10/100/1000 smart POE switch
GS748TP » 
ProSafe 48-Port gigabit stackable POE smart switch
GS748TPS » 
ProSafe 48-Port gigabit smart switches with static routing
GS748TR » 
ProSafe 48-Port gigabit stackable smart switch
GS748TS » 
ProSafe® 24-port gigabit stackable PoE smart
GS724TPS »