Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Ethernet Hubs
Sản phẩm
Ethernet Hubs
Ethernet Hubs
Ethernet hub kết nối nhiều máy tính nhằm chia sẻ máy in, tập tin, truy cập Internet, và e-mail. Thiết bị nào có thể kết hợp PC, máy chủ, và thiết bị ngoại vi với tốc độ 10 và 100 Mbps? Với hình dáng nhỏ gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào, để bàn hoặc gắn tường, chúng cung cấp khả năng plug-and-play cho hệ thống mạng.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ