Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Fully Managed 10/100/1000 Switches
Sản phẩm
Fully Managed 10/100/1000 Switches
Fully Managed 10/100/1000 Switches
Loạt switch ProSafe Gigabit GSM cung cấp thông lượng tối đa và sự linh hoạt cho tốc độ cao tới các nhóm đầu mạng, thiết bị xương của mạng hoặc các tập tin tốn băng thông và ứng dụng máy chủ. Thiết kế không chặn với chức năng chuyển đổi giữa Layer 2 và Layer 3 đảm bảo phân vùng mạng tin cậy và routing giữa các VLAN. Đảm bảo an ninh, Quality of Service (QoS), tính năng quản lý và cung cấp kết nối cho các ứng dụng kinh doanh quan trọng.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ProSafe 12 port gigabit managed switch
GSM7212 » 
ProSafe entry lever 24-port 10/100/1000 mbps L2 managed switch
GSM7224 » 
ProSafe 24-port gagibit L2 managed switch with static routing
GSM7224R » 
ProSafe entry lever 48-port10/100/1000 mbps L2 managed switch
GSM7248 » 
ProSafe 48-port feature rich gigabit ethernet L2 managed switch
GSM7248R » 
ProSafe 12-port laver 3 managed gigabit switch
GSM7312 » 
ProSafe 24 SFP gigabit L3 managed stackable switch
GSM7328FS » 
ProSafe 24-Port gigabit L3 managed stackable switch
GSM7328Sv2 » 
PROSAFE® 48-port stackable gigabit PoE L2+ managed switch
GSM7252PS » 
PROSAFE® 24-port stackable gigabit PoE L2+ managed switch
GSM7228PS » 
ProSafe® 24- and 48-port gigabit enterprise class L2 managed
GSM7224-200 » 
ProSafe® 48-port gigabit enterprise class L2 managed switches
GSM7248-200 » 
ProSafe® 24-Port 10 Gigabit Stackable L2+ Managed Switch
XSM7224S » 
*NEW* 8800 SERIES 6-SLOT CHASSIS SWITCH
XCM8806 » 
*NEW* 8800 SERIES 10-SLOT CHASSIS SWITCH
XCM8810 » 
*NEW* PROSAFE 24-PORT GIGABIT L2+ MANAGED SWITCH WITH POE+ GSM7224P
GSM7224P » 
*NEW* PROSAFE 12-PORT DESKTOP GIGABIT L2+ MANAGED SWITCH WITH POE+ GSM5212P
GSM5212P » 
*NEW* PROSAFE 12-PORT FIBER GIGABIT L2+ MANAGED SWITCH WITH POE+GSM7212F
GSM7212F » 
96-PORT L3 MANAGED SWITCH STARTER KIT XSM96GSKT
XSM96GSKT » 
*NEW* PROSAFE 12-PORT GIGABIT L2+ MANAGED SWITCH WITH POE+
GSM7212P » 
96-PORT POE L2+ MANAGED SWITCH STARTER KIT
XSM96PSKT » 
NEW! M5300 SERIES STACKABLE GIGABIT L2/L3 MANAGED SWITCHES
M5300 » 
M7100 SERIES 10 GIGABIT COPPER L2+ MANAGED SWITCHES
M7100 » 
M7300 10 GIGABIT FIBER STACKABLE L2+ MANAGED SWITCH
M7300 » 
ProSAFE Network Management System
NMS300 »