Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Smart Switches
Sản phẩm
Smart Switches
Smart Switches
ProSafe Smart Switch cho phép quản lý và mở rộng cấp Layer 2/3 mà không cần thêm chi phí. Switch thông minh là cầu nối giữa switch không chuyên và chuyên nghiệp, được sản xuất riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trình duyệt trực quan ProSafe Control Center cung cấp giao diện quản lý những tính năng chính Layer 2 bao gồm quản lý giám sát và cấu hình các cổng, Power over Ethernet (PoE) và các phiên bản Stacking.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ProSafe 24-Port 10/100 smart switch with 2 gigabit ports
FS726T » 
ProSafe 24-Port 10/100 smart switch with 2 gigabit ports and 12 ports POE
FS726TP » 
ProSafe 48 port 10/100 smart switch + 2 gigabit ports
FS750T2 » 
ProSafe 48-port gigabit switch
GS716T » 
ProSafe 48- port gigabit smart sưitch
GS716T-200 » 
ProSafe 24- port gigabit smart switch
GS724T » 
ProSafe 24-Port gigabit smart switches with static routing
GS724TR » 
ProSafe 48-Port gigabit smart switches with static routing
GS748TR » 
ProSafe 8-Port gigabit smart switch
GS108T » 
ProSafe 24-Port 10/100/1000 smart POE switch
GS724TP » 
ProSafe 48-Port gigabit smart switch
GS748T » 
ProSafe 48-Port 10/100/1000 smart POE switch
GS748TP » 
ProSafe 24-Port 10/100 smart switch with 4 gigabit ports and 24 POE ports
FS728TP » 
ProSafe® 8-Port gigabit PoE smart switch with 2 gigabit fiber SFP
GS110TP » 
ProSafe® 24-port gigabit smart switch
GS724T-300 » 
ProSafe® 8-port gigabit smart switch
GS108T-200 » 
PROSAFE 52-Port Fast Ethernet PoE Smart Switch with 4 Gigabit uplink ports
FS752TP » 
PROSAFE® 48-PORT GIGABIT STACKABLE SMART SWITCH WITH 4 10G SFP + SLOTS
GS752TXS » 
PROSAFE® 52-PORT GIGABIT STACKABLE SMART SWITCH
GS752TXS » 
12-port ProSafe 10 Gigabit Smart Switch XS712T
XS712T » 
12-port ProSafe 10 Gigabit Smart Switch XS712T
XS712T » 
Dòng thiết bị chuyển mạch thông minh hoạt động độc lập
GS516TP »