Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
Switch Modules
Dòng sản phẩm ProSafe GBIC và Small Form Factor Pluggable (SFP) GBIC transceiver module có giao diện GBIC và SFP tiêu chuẩn công nghiệp và tương thích với các nhà cung cấp sản phẩm thứ ba. Đơn giản hóa việc cài đặt và lý tưởng cho người dùng cuối và kỹ thuật viên.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ProSafe 100 base-FX module
AF711F » 
ProSafe GBIC module 1000 base-SX fiber
AGM721F » 
ProSafe GBIC module 1000 base-LX fiber
AGM722F » 
ProSafe GBIC module 1000 base-SX fiber SFP
AGM731F » 
ProSafe GBIC module 1000 base-LX fiber SFP
AGM732F » 
ProSafe 10 gigabit ethernet XFP adapter module
AX741 » 
ProSafe 24 gigabit stacking kit
AX742 » 
ProSafe 10 base-SR XFP optics module
AXM751 » 
ProSafe 10Gbase-LR XFP optics module
AXM752 » 
ProSafe 10GBase-SR + LC GBIC
AXM761 » 
ProSafe 10Gbase-LR+ LC GBIC
AXM762 » 
ProSafe 100Base-FX SFP LC GBIC
AFM735 » 
ProSafe 1000Base-T SFP RJ45 GBIC
AGM734 » 
ProSafe Auxiliary Power Supply
APS135W » 
ProSafe Auxiliary Power Supply
APS525W » 
ProSafe 10 Gigabit SFP+ Adapter Module
AX743 » 
ProSafe 10 Gigabit Ethernet CX4 Module
AX744 » 
ProSafe 10GBase-LRM SFP+ LC GBIC
AXM763 » 
Optimal Power® External Redundant Power Supply
RPS5412 » 
PROSAFE 1M DIRECT ATTACH SFP+ CABLE
AXC761 » 
PROSAFE SPARE MODULAR FAN TRAY
AFT200 » 
PROSAFE 3M DIRECT ATTACH SFP+ CABLE
AXC763 » 
Phụ tùng an toàn cho việc cấp nguồn dự phòng
APS300W » 
PROSAFE 3M DIRECT ATTACH XFP to SFP+ CABLE
AXC753 » 
Rack Mount Kit for GSM5212 Series 420-10043-01
420-10043-01 » 
PROSAFE 8-PORT 10/100/1000 POE SMART SWITCH WITH 2 GIGABIT SFP PORTS
GS510TP » 
PROSAFE 10GBase-T RJ45 MODULE
AX745 »