Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
Phụ tùng an toàn cho việc cấp nguồn dự phòng - APS300W

-  Hỗ trợ nguồn dự phòng cho XSM7224S

-  Hỗ trợ tính năng Hot-swap

-  Phù hợp với khay cắm nguồn thứ hai

-     Hỗ trợ nguồn dự phòng cho XSM7224S

-     Hỗ trợ tính năng Hot-swap

-     Phù hợp với khay cắm nguồn thứ hai

-     Bảo hành 5 năm