Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
PROSAFE 3M DIRECT ATTACH XFP to SFP+ CABLE - AXC753

Giao diện XFP  kết nối với giao diện  SFP+ qua cáp đồng

Độ trễ thấp

Kết nối cho máy chủ, hệ thống lưu trữ, switch với kết nối 10 gigabit

 

-         Sử dụng kết nối 10 Gigabit thông qua cáp đồng gắn trực tiếp  

-         Hỗ trợ kết nối giao diện XFP  phù hợp với giao diện 10 GE XFP, ví dụ cổng XFP trên XCM8808X

-         Hỗ trợ giao diện SFP+ tương thích với giao diện kết nối 10 GE SFP+  

-         Hỗ trợ chiều dài 3 m

-         Bảo hành 5 năm  

Ordering part number: AXC753-10000S