Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe 100 base-FX module - AF711F

Kết nối khoảng cách xa

Kết nói bảo mật, không có tạp âm

Kết nối 100Base-FX

 

Kết nối khoảng cách xa

Kết nối bảo mật, không có tập âm

Kết nối 100Base-FX

Đầu nối SC

Hỗ trợ cả hai loại cáp quang đa mode 50µm và 62.5µm

Hỗ trợ kết n quang tới JFS524F