Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe GBIC module 1000 base-SX fiber - AGM721F

IEEE 802.3z 1000BASE-SX

1 đầu nối SC

Hot-Swappable

 

 IEEE 802.3z 1000BASE-SX

1 đầu nối SC

Hot-Swappable

Module chuyển đổi GBIC

Hỗ trợ kết nối quang tới FSM750S, FSM726S, FSM726

Hoạt động với cả 2 loại cáp đa mode 62.5 µm và 50 µm