Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe GBIC module 1000 base-LX fiber - AGM722F

Kết nối 1000BASE-LX cho khoảng cách trên 10km

1 đầu nối SC

Module GBIC

 

 Kết nối 1000BASE-LX cho khoảng cách trên 10km

1 đầu nối SC

Hot-Swappable

Module chuyển đổi GBIC

Hỗ trợ kết nối quang tới FSM750S, FSM726S, FSM726

Hoạt động với cáp đơn mode 9 µm