Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe GBIC module 1000 base-SX fiber SFP - AGM731F

Kích thước nhỏ cho các kết nối quang mật độ cao

Phù hợp với các chuẩn SFP GBIC

Kết nối 1000BASE-SX

 

 Kích thước nhỏ cho các kết nối quang mật độ cao

Phù hợp với các chuẩn SFP GBIC

Kết nối 1000BASE-SX

Đầu nối LC

Hỗ trợ cả hai kiểu cáp đa mode 50um và 62.5um

Hỗ trợ kết nối quang tới GSM7328S, GSM7352S, GSM7324, GSM7312, GSM7248, GSM7212, FSM7352S, FSM7328S, FSM7326P, GS748T, GS724T, GS716T,FS750T2, FS726TP, FS726T and JGS524F

Part Number đặt hàng (Tại Mỹ) : AGM731F