Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe 10 gigabit ethernet XFP adapter module - AX741

Modul được thiết kế linh hoạt tối đa với chi phí thấp

Kết nối 10 Gigabit với hiệu suất truyền tốc độ dây non-blocking

Tích hợp với chuẩn module quang 10GBASE-X XFP

 

 Module phụ kiện này được sản xuất để cắm vào một trong 4 khe module tốc độ cao bất kỳ trong sản phẩm ProSafe GSM73xxS. Khi một module được cắm vào, khe module tốc độ cao có thể được sử dụng với các module chuẩn 10GBASE-X XFP cho kết nối quan tốc độ 10Gbps. Đặc biệt, Moule này có khả năng điều chỉnh các module quang ProSafe AXM751 10GBASE-SR “Short Reach” hoặc ProSafe AXM752 10GBASE-LR “Long Reach”. AX741 hỗ trợ hot-swappable khi cắm vào switch mọi lúc và cung cấp cài đặt hoặc gỡ bỏ nóng các module quang 10GBASE-X XFP.