Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe 10Gbase-LR XFP optics module - AXM752

Cộng thêm kết nối quang 10 Gigabit tới GSM7328S và GSM7352S thông qua module AX741

Kết nối 10 10 Gigabit cho khoảng cách 300m

Đầu nối LC

 

Kết nối 10 10 Gigabit cho khoảng cách 300m

Đầu nối LC

Hot Swappable

Tương thích với chuẩn quang 10GBASE-LR XFP

Hoạt động với chuẩn cáp đơn mode 9 µm

Bảo hành 5 năm

Cộng thêm kết nối quang 10 Gigabit tới GSM7328S và GSM7352S thông qua module AX741