Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
PROSAFE 10GBase-T RJ45 MODULE - AX745

Hỗ trợ 1 cổng  10 Gigabit RJ45

Tương thích với chuẩn 10GBase-T

Hỗ trợ khoảng cách tới 100m (328 ft) thông qua cáp Cat6A

Tương thích với dòng sản phẩm M5300 và GSM7xxxS
 

Hỗ trợ 1 cổng 10 Gigabit RJ45 cho thiết bị chassisM5300 với các khay vào ra

Tương thích với thiết bị GSM72xxPSv1 và GSM73xxSv2

Tương thích với chuẩn 10GBase-T

Hỗ trợ tốc độ 1000Mbps

Hỗ trợ tốc độ 10GbE với khoảng cách tới 100m (328 ft) thông qua cáp Cat6A RJ45

Hỗ trợ tốc độ 10GbE với khoảng cách tới 30m (98 ft) thông qua cáp Cat6 RJ45

Hỗ trợ tính năng xếp chồng giữa các switch và kêt nối uplink

Bảo hành 5-Year