Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe 10GBase-SR + LC GBIC - AXM761

Hỗ trợ kết nối cáp quang chuẩn LC qua giao diện SFP+

Lắp được vào giao diện SFP+ 10 GE của switch GSM7328S-200 và GSM7352S-200

Lắp được vào giao diện SFP+ 10 GE của module chuyển đổi AX743

 

Hỗ trợ kết nối cáp quang chuẩn LC qua giao diện SFP+

Lắp được vào giao diện SFP+ 10 GE của switch GSM7328S-200 và GSM7352S-200

Lắp được vào giao diện SFP+ 10 GE của module chuyển đổi AX743

Lắp được vào giao diện SFP+ 10 GE

Hỗ trợ kết nối LC

Hỗ trợ tốc độ 10Gigabit với khoảng cách tới 300m với cáp quang đa mode OM3 50/125µm

Hỗ trợ tốc độ 10Gigabit với khoảng cách tới 33m với cáp quang đa mode OM3 62.5/125μm

Hỗ trợ tính năng hot-swappable cài đặt hoặc tháo rời dễ dàng

Hỗ trợ công nghệ quang 10GBaseSR giống các chuẩn giao diện XFP và SFP+ : Một  Switch được trang bị giao diện XFP 10GBase-SR với kết nối LC có thể kết nối uplink tới 1 switch khác được trang bị giao diện SFP+ 10GBase-SR với kết nối LC trên cùng cáp quang.