Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe 100Base-FX SFP LC GBIC - AFM735

Thêm kết nối quang Fast Ethernet tới các  tất cả các dòng Switch quản lý

Phù hợp với các chuẩn các khe cắm SFP

Đường truyền Fast Ethernet khoảng cách lên tới 2 km với cáp quang đa mode

 

Có khả năng kết nối các cáp quang đa mode Fast Ethernet (IEEE® 802.3-2002)

Kết nối LC song công

Phù hợp với các giao thức chuẩn SFP của tất cả các dòng switch quản lý tập trung.

FSM726, GSM72xx, GSM72xxPS, GSM73xxS, GSM7328FS

Khoảng cách truyền của Fast Ethernet lên tới 2 km với cáp quang đa mode 62.5/125μm OM1

Khoảng cách truyền của Fast Ethernet lên tới 2 km với cáp quang đa mode 50/125μm laser-optimized OM3