Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe Auxiliary Power Supply - APS135W

Cấp nguồn điện có thể thay thế được cho GSM7328S-200 và GSM7352S-200

Khi dùng 1 RPS, nguồn cấp có thể thay thế luôn mà không cần phải ngắt Switch hoặc yêu cầu khởi động lại

Cung cấp khả năng “hot swap”(thay nóng) khi sử dụng một RPS

 

Cung cấp nguồn điện có thể thay thế được cho các thiết bị chuyển mạch GSM7328S-200 và GSM7352S-200

Khi một RPS (Nguồn dự phòng) được sử dụng, nguồn cấp có thể thay thế mà không cần phải ngắt switch hoặc yêu cầu khởi động lại

Cấp khả năng "hot swap"(thay nóng) khi sử dụng RPS