Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe 10 Gigabit SFP+ Adapter Module - AX743

Thiết kế Modular làm giảm chi phý khi tối đa hóa tính linh hoạt

Cung cấp tốc độ  mạng có dây lên tới 10 Gigabit

Tương thích với chuẩn 10 GE SFP+ GBICs

 

Bổ sung 10 Gigabit Ethernet kết nối sợi quang  tới khay GSM72xxPS/GSM73xxS ở phía sau

Tương thích với bất kỳ chuẩn quang 10 Gigabit SFP+ nào