Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Switch Modules
Sản phẩm
Switch Modules
ProSafe 10 Gigabit Ethernet CX4 Module - AX744

Gắn thêm cổng Ethernet 10 Gigabit "InfiniBand" CX4 có thể kết nối tới GSM72xxPS/GSM73xxS

Cung cấp tốc độ  mạng có dây lên tới 10 Gigabit

Các thiết bị kết nối tới AX744 như là máy chủ, ReadyNAS or các Switch

 

Gắn thêm cổng Ethernet 10 Gigabit "InfiniBand" CX4 có thể kết nối tới GSM72xxPS/GSM73xxS

Phù hợp với bất kì module tốc độ cao nào và có khả năng “thay nóng” tại bất kì thời điểm nào

Cung cấp tốc độ  mạng có dây lên tới 10 Gigabit

Hoàn toàn phù hợp với chuẩn CX4 10-GbE (IEEE 802.3ak Type 10Gbase-CX4)

1 cổng CX4 hoàn toàn phù hợp với các chuẩn cáp đồng CX4 tốc độ10 Gigabit

Với giao thức CX4 10 Gigabit kết nối bất kì server, ReadyNAS hay Switch nào