Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Switches > Unmanaged Desktop Switches
Sản phẩm
Unmanaged Desktop Switches
Unmanaged Desktop Switches
Dòng switch để bàn cho các văn phòng, doanh nghiệp nhỏ hoặc hộ gia đình. Chuyển đổi giữa các chức năng nhanh chóng.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ProSafe 8-Port 10/100 desktop switch
FS108 » 
ProSafe 8-Port 10/100 switch with 4-Port power over ethernet
FS108P » 
ProSafe 16-Port 10/100 desktop switch
FS116 » 
8-Port 10/100 fast ethernet switch
FS608 » 
ProSafe 8-Port gigabit ethernet desktop switch 10/100/1000 Mbps
GS108 » 
ProSafe 8-Port 10/100/1000 gigabit switch with 4-Port POE
GS108P » 
ProSafe 16-Port gigabit desktop switch
GS116 » 
8-Port gigabit ethernet switch
GS608 » 
Home theater and gaming network switch
GS605AV » 
ProSafe 5-port 10/100 desktop switch
FS105 » 
5-Port 10/100 fast ethernet switch
FS605 » 
ProSafe®plus switch, 5-port gigabit ethernet
GS105 » 
5-Port gigabit ethernet switch
GS605 » 
ProSafe® 16-Port 10/100 desktop switch with 8-Port PoE
FS116P » 
Dòng thiết bị switch 200 và 300
200-300 »