Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > VPN Firewalls / Appliances > Wired VPN Firewalls
Sản phẩm
Wired VPN Firewalls
Wired VPN Firewalls
Router ProSafe VPN cấp doanh nghiệp cung cấp truy cập toàn quyền giữa các trụ sở từ xa/văn phòng chi nhánh và viễn thông. Thiết bị cung cấp tường lửa Stateful Packet Inspection (SPI), phát hiện và phòng tránh xâm nhập Virtual Private Network (VPN), Network Address Translation (NAT), mã hóa AES và 3DES, bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ (DoS), chống thư rác (tùy chọn), lọc nội dung và v.v.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ProSafe VPN Firewall 8 w/8 port 10/100 switch
FVS318 » 
ProSafe 8-Port gigabit VPN firewall
FVS318G » 
Dual WAN gigabit SSL VPN firewall
FVS336G » 
ProSafe VPN Firewall with 8-Port 10/100 switch
FVS338 » 
ProSafe dual WAN VPN firewall with 8-Port 10/100 switch
FVX538 » 
ProSafe® quad WAN gigabit SSL VPN firewall
SRX5308 »