Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Video Monitoring
Sản phẩm
Video Monitoring
Camerat hỗ trợ gắn tường 4 phần

Thêm số lượng nhiều. Dịch chuyển nhiều camera 

Hệ thống VueZone không cần dây được thiết kế để giúp bạn dịch chuyển camera tới những điểm khác nhau. Chỉ cần thêm vào số lượng các địa điểm bạn muốn giám sát. Chỉ cần đơn giản thêm camera và gắn kết như số lượng mới, và như thế có thể giám sát

 

 

 

 

 

VZMT1000

Số lượt đọc: 4331
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này: