Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Video Monitoring
Sản phẩm
Video Monitoring
Hệ thống giám sát gia đình

Nhiều Cameras. Nhiều việc giám sát hơn.

Có bất cứ camera cần thiết. Với 4 bộ camera này bạn sẽ có mọi thứ bạn cần giám sát từ xa cho ngôi nhà, môi trường gia đình, và doanh nghiệp. Sử dụng camera ngày để giám sát khu vực lưu lượng cao, camera phát hiện chuyển động và gửi cảnh báo khi bạn mong đợi gói tin hoặc giám sát ngày và đêm để giám sát những chuyển động ở phía sân sau. Và thiết bị hoàn toàn không đi dây, có thể thay đổi vị trí camera tại bất cứ lúc nào khi nào cần 

 

 

VZSX2900

Số lượt đọc: 4327
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này: