Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Wireless LAN > Antennas & Cables
Sản phẩm
Antennas & Cables
Antennas & Cables
Các mạng không dây đều độc lập. Khi thiết kế mạng có kết hợp không dây, các nhà CNTT phải cân nhắc về kích thước của thiết bị, khoảng cách giữa các điểm truyền cũng như các cản trở vật lý, vật liệu. Dòng ăng ten định hướng trong nhà/ngoài trời và các phụ kiện của Netgear cung cấp các tùy chọn cho việc tiếp cận và tối đa hóa hiệu suất của các thiết bị không dây.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ProSafe 14 dBi patch panel directional antenna
ANT24D18 » 
ProSafe 10 dBi 2x2 indoor outdoor directional antenna
ANT224D10 » 
ProSafe 9dBi omni-directional antenna
ANT2409 » 
ProSafeTM 5dbi omni-directional antenna
ANT24O5 » 
ProSafe 7dBi omni-directional antenna
ANT2407 » 
ProSafe 5 dBi 3X3 omni-directional antenna
ANT32405 » 
Low-loss antenna cables
Antenna Cables »