Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Giải pháp > Cho nhà cung cấp dịch vụ
Giải pháp
Cho nhà cung cấp dịch vụ
NETGEAR cung cấp một danh mục đầy đủ các thiết bị tương thích với các khách hàng doanh nghiệp và dân cư, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát việc triển khai và vận hành của các dịch vụ mới giúp tăng doanh thu trong khi làm giảm mức độ phức tạp khi lắp đặt và hỗ trợ khách hàng.
Cho nhà cung cấp dịch vụ

Giải pháp lưu trữ

Giải pháp chuyển mạch

Giải pháp bảo mật

Giải pháp không dây

Thương hiệu NETGEAR

Công nghệ ưu việt của NETGEAR

Chiến lược kinh doanh của NETGEAR

Các bộ giải pháp mạng toàn diện phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp lớn

Với Netgear, các nhà cung cấp có thể cung cấp dịch vụ cho các khu dân cư rộng lớn truy cập mạng từ dòng sản phẩm có sẵn.

Netgear cung cấp đầy đủ các thiết bị đầu cuối cho các giải pháp mạng phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp nhỏ.