Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Giải pháp
Giải pháp
Câu chuyện thành công

Giải pháp
Tìm hiểu cách Mạng gia đình cung cấp cho tất cả mọi người trong nhà quyền truy cập nhanh đến các thông tin, email và hoạt động trực tuyến cùng một lúc! Với Mạng cấp doanh nghiệp, Netgear đáp ứng bằng thiết bị bảo mật firewall VPN, switch cấp doanh nghiệp, mạng LAN không dây cùng các công nghệ. Netgear luôn có các giải pháp mạng cần cho hộ gia đình, văn phòng nhỏ đến doanh nghiệp cỡ trung.
Giải pháp
Mạng gia đình ngày nay cung cấp sự tiện lợi hơn, bảo mật dữ liệu, thông tin liên lạc, và các chọn lựa giải trí cho mọi căn phòng trong nhà. Khám phá sự phù hợp của giải pháp với lối sống của bạn.
Các thiết bị switch, wireless, security (bao gồm SSL VPN), và các phần mềm đáng tin cậy, đạt hiệu quả cao của chúng tôi được thiết kế cho mạng lưới kinh doanh nhỏ đến vừa.
Cung cấp một danh mục đầu tư hoàn chỉnh CPE, cho phép tăng doanh thu và giảm chi phí bằng cách cung cấp các sản phẩm nhà số đáng tin cậy và dịch vụ hội tụ cho các khách hàng dân cư.