Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Giới thiệu > Thương hiệu
Giới thiệu
Thương hiệu

Thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các chỉ số tương tự khác có nguồn gốc sản phẩm (gọi chung là "Thương hiệu") của Netgear được sở hữu bởi Netgear, Inc. Netgear, Inc đã đăng ký tên sản phẩm (bao gồm cả "Netgear") và các mô tả khác với Phòng sáng chế và bản quyền của Mỹ. Điều này cho phép các tổng đại lý thị trường quan trọng trên toàn thế giới được bảo vệ về tên, thương hiệu và nhãn hiệu. Thương hiệu và nhãn hiệu là yếu tố sống còn cho phép một công ty xác định sản phẩm của mình và phân biệt với những sản phẩm khác trên thị trường. Thương hiệu khiến công ty "sở hữu" hợp pháp tên, khẩu hiệu hoặc tiêu đề và bảo vệ bản quyền công ty trước những hành vi xâm phạm bản quyền hoặc sử dụng sai thương hiệu. Thương hiệu gồm hai phần, chính thức đăng ký (xác định bởi biểu tượng ®) và được bảo vệ trước pháp luật (được xác định bởi dấu ™).

Danh sách thương hiệu của Netgear

Danh sách sau đây là hiện tại như của Ngày 05 tháng 11 năm 2008. Danh sách và tên gọi có thể thay đổi mà không báo trước. Xin vui lòng liên hệ với Netgear với bất kỳ câu hỏi về việc phân loại đúng đắn của một thương hiệu riêng.

NETGEAR®

NETGEAR Logo®

NETGEAR Digital Entertainer Logo®

Connect with Innovation™

FrontView™

Powershift™

ProSafe®

ProSecure®

RAIDar™

RAIDiator™

RangeMax™

ReadyNAS®

Smart Wizard®

X-RAID®

X-RAID2™

 Đối với các câu hỏi liên quan đến thương hiệu, xin vui lòng liên lạc với Andrew Kim tại andrew.kim@netgear.com.