Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Hỗ trợ > Hướng dẫn cài đặt
Hỗ trợ

Trong bài hướng dẫn đợt trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cấu hình thiết bị WMS5316 tính năngphát hiện và quản lý AP một cách nhanh chóng. Trong bài này, chúng ta sẽ cấu hình quản lý các AP theo các nhóm, cân bằng tải theo nhóm và các thiết lập nâng cao cho mạng không dây.

Mong muốn của khách hàng là xây dựng một hệ thống mạng không dây đảm bảo khả năng phủ sóng không dây cho toàn bộ tòa nhà building gồm nhiều tầng, nhiều phòng đồng thời đảm bảo khả năng quản lý tập trung, quản lý từng Access Point trong hệ thống mạng.

Như đã đề cập, bạn có thể tăng cường an ninh bằng cách hạn chế truy cập của các thiết bị kết nối vào mạng nhà bạn dựa trên một danh sách địa chỉ MAC đã được liệt kê trên router. Một khi bộ lọc địa chỉ MAC được kích hoạt, AP chỉ cho phép các thiết bị trong danh sách an toàn được kết nối vào mạng và cấm tất cả thiết bị không nằm trong danh sách truy xuất vào mạng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình lọc địa chỉ MAC với tính năng Access Control List trên thiết bị WNR3500. Bạn có thể áp dụng phương pháp cấu hình này cho các thiết bị không dây khác của Netgear.

Trong bài hướng dẫn đợt trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các bước cấu hình cơ bản thiết bị DG834 của Netgear để sử dụng mạng không dây và chia sẻ tài nguyên trên mạng Internet. Với hệ thống mạng có sẵn, mục đích của bài này sẽ là hướng dẫn cách mở port trên DG834. Cụ thể là sử dụng chức năng port forwarding sẵn có trên thiết bị để forward một cổng cụ thể trong hệ thống mạng cục bộ LAN (ở đây là Utorrent) để từ bên ngoài có thể truy cập vào các máy tính trong mạng LAN bằng cách sử dụng port đó từ bên ngoài thông qua Router/Modem/Firewall đã mở chức năng NAT.

Trong bài hướng dẫn đợt trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các bước cấu hình cơ bản thiết bị WGR614 của Netgear để sử dụng mạng không dây và chia sẻ tài nguyên trên mạng Internet. Với hệ thống mạng có sẵn, mục đích của bài này sẽ là hướng dẫn cách mở port trên WGR614 nhằm phát huy sức mạnh của phương pháp chia sẻ bằng Utorrent. Cụ thể là sử dụng chức năng port forwarding sẵn có trên thiết bị để forward một cổng cụ thể trong hệ thống mạng cục bộ LAN (ở đây là Utorrent) để từ bên ngoài có thể truy cập vào các máy tính trong mạng LAN bằng cách sử dụng port đó từ bên ngoài thông qua Router/Modem/Firewall đã mở chức năng NAT. Đây cũng là cách mà các chương trình Torrent sử dụng để chia sẻ file giữa hai máy tính với nhau hay còn gọi là peer to peer (PP) sharing.