Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Hỗ trợ > Đánh giá sản phẩm > Switches
Hỗ trợ

Thiết kế không chặn với chức năng chuyển đổi giữa Layer 2 và Layer 3 đảm bảo phân vùng mạng tin cậy và routing giữa các VLAN. Đảm bảo an ninh, Quality of Service (QoS), tính năng quản lý và cung cấp kết nối cho các ứng dụng kinh doanh quan trọng.

Các ứng dụng dịch vụ trực tuyền, điện thoại IP, hội thảo truyền hình ngày càng được áp dụng nhiều đòi hỏi hệ thống mạng với băng thông lớn, hoặt động ổn dịnh với tính bảo mật cao.