Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Hỗ trợ > Hướng dẫn cài đặt > ProSecure Brand
Hỗ trợ

Trong bài hướng dẫn này chúng tôi hướng dẫn các bạn cấu hình thiết bị STM150 kết nối Internet và đảm bảo an ninh cho thống mail.

Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập kết nối Internet cho thiết bị UTM25 với 2 đường truyền và tính năng chặn yahoo và skype.

Sử dụng thiết bị UTM5 Netgear với tính năng bảo mật cao, quản lý rủi ro hợp nhất, hỗ trợ DHCP Server cho từng VLAN đáp ứng mong muốn của khách hàng.