Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Hỗ trợ > Hướng dẫn cài đặt > Routers and Gateways
Hỗ trợ

Như đã đề cập, bạn có thể tăng cường an ninh bằng cách hạn chế truy cập của các thiết bị kết nối vào mạng nhà bạn dựa trên một danh sách địa chỉ MAC đã được liệt kê trên router. Một khi bộ lọc địa chỉ MAC được kích hoạt, AP chỉ cho phép các thiết bị trong danh sách an toàn được kết nối vào mạng và cấm tất cả thiết bị không nằm trong danh sách truy xuất vào mạng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình lọc địa chỉ MAC với tính năng Access Control List trên thiết bị WNR3500. Bạn có thể áp dụng phương pháp cấu hình này cho các thiết bị không dây khác của Netgear.

Trong bài hướng dẫn đợt trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các bước cấu hình cơ bản thiết bị DG834 của Netgear để sử dụng mạng không dây và chia sẻ tài nguyên trên mạng Internet. Với hệ thống mạng có sẵn, mục đích của bài này sẽ là hướng dẫn cách mở port trên DG834. Cụ thể là sử dụng chức năng port forwarding sẵn có trên thiết bị để forward một cổng cụ thể trong hệ thống mạng cục bộ LAN (ở đây là Utorrent) để từ bên ngoài có thể truy cập vào các máy tính trong mạng LAN bằng cách sử dụng port đó từ bên ngoài thông qua Router/Modem/Firewall đã mở chức năng NAT.

Trong bài hướng dẫn đợt trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các bước cấu hình cơ bản thiết bị WGR614 của Netgear để sử dụng mạng không dây và chia sẻ tài nguyên trên mạng Internet. Với hệ thống mạng có sẵn, mục đích của bài này sẽ là hướng dẫn cách mở port trên WGR614 nhằm phát huy sức mạnh của phương pháp chia sẻ bằng Utorrent. Cụ thể là sử dụng chức năng port forwarding sẵn có trên thiết bị để forward một cổng cụ thể trong hệ thống mạng cục bộ LAN (ở đây là Utorrent) để từ bên ngoài có thể truy cập vào các máy tính trong mạng LAN bằng cách sử dụng port đó từ bên ngoài thông qua Router/Modem/Firewall đã mở chức năng NAT. Đây cũng là cách mà các chương trình Torrent sử dụng để chia sẻ file giữa hai máy tính với nhau hay còn gọi là peer to peer (PP) sharing.

Chào các bạn đến với phần cài đặt thiết bị WNDR3300 của NETGEAR với tính năng Repeater. Có thể bạn đang quen cài đặt WNDR3300 ở chế độ AP – Access Point điểm truy cập không dây thông dụng. Bạn đã từng cài đặt thiết bị này ở chế độ Repeater để thu sóng và phát sóng của một thiết bị WNDR3300 khác nhằm mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng không dây chưa?

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình nhanh WNDR4000 làm thiết bị phát sóng WiFi với mã hóa WPA