Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Giới thiệu > Sản phẩm xanh
Giới thiệu
Sản phẩm xanh

Netgear cam kết phát triển các sản phẩm sáng tạo với các tính năng sản phẩm mới có hiệu quả làm tăng năng lượng, sử dụng nguồn tài nguyên ít hơn, và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường toàn cầu. Chúng tôi đang thiết lập các tiêu chuẩn toàn diện cho các sản phẩm mang logo Netgear xanh. Netgear xanh mang ý nghĩa đổi mới, cam kết sẽ thông minh hơn, xanh hơn, giúp các doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng năng lượng ít hơn và tiết kiệm hơn.

Thông tin môi trường

Netgear cam kết cung cấp cho khách hàng với các sản phẩm chất lượng cao, không gây ồn, và tương tác thân thiện với môi trường. Chúng tôi cam kết tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực mà chúng tôi tham gia, có kế hoạch tái chế, tái sử dụng, hoặc cải tạo sản phẩm, bao bì mới. Cam kết này là một động lực tại Netgear, và là nguyên tắc khẳng định giá trị của chúng tôi.

Khi tình hình rác thải công nghiệp tiếp tục gia tăng, Netgear giải quyết bằng cách giảm hoặc loại trừ các chất độc hại có trong các sản phẩm của chúng tôi, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn của các nhân viên, khách hàng và môi trường.

Khi cần mua thiết bị mạng mới, hãy tìm đến những công ty đang phát triển tính năng giảm chi phí năng lượng dài hạn. Hãy tìm tới logo Netgear xanh.